edugrono.pl


Podstawową funkcjonalnością społeczności edukacyjnych edugrono.pl jest mozliwość tworzenia grup roboczych pozwalających na wymianę informacji, plików, multimediów, etc. Każda grupa posiada własne darmowe forum. Grupy mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty. Poza tym serwis ma szeroką funkcjonalność społecznościową. Pozwala na wyszukiwanie osób o podobnych zainteresowaniach. Istnieje także możliwość zamieszczania publikacji na stronach edugrono.pl, każda publikacja może być potwierdzona stosownym zaświadczeniem.


 edugrono.pl - społeczności edukacyjne